Här finns några nytagna bilder ur samma vinkel som de gamla vykortsmotiven. Dra i reglaget för att se då & nu.

C. F. Vesterbloms Diversehandel och Pensionat.

Westerbloms pensionat sett från Hamnplan.